דיווחים מידיים

יוניקורן טכנולוגיות

דיווחים מידיים

21/05/2024
בהסכם השקעה מסוג SAFE בחברת סופרסי בסך 750 אלף$
28/02/2024
הושלמה מכירת חלק מפעילות מועדוני הלקוחות של בובייל לאיזי 
25/02/2024
תוצאות אסיפה כללית מיום 25.2.24
21/02/2024
בובייל (8.03%) בהסכם עם חברת איזי למכירת חלק מפעילותה העוסק במועדוני לקוחות
22/01/2024
חברה בשליטת בעלי שליטה בשותף הכללי בהסכם לרכישת כ11.9% מההון לפי 1.2 שקלים ליה"ש
17/01/2024
הוחלט על אימוץ מדיניות חלוקת רווחים במקרה של מימוש החזקות בחברת פורטפוליו 
28/12/2023
סטריקס (פורטפוליו) בהסכמי השקעה בסך כ- 1.38 מיליון $, במסגרתם תשקיע החברה כ 0.4 מיליון $, תחזיק 19% 
05/12/2023
סקרינז לייב-טרם התמלאו התנאים המקדימים להשלמת סבב הגיוס, השותפות לא ביצעה את ההשקעה הנוספת