דיווחים מידיים

יוניקורן טכנולוגיות

דיווחים מידיים

30/11/2023
תוצאות אסיפה מיום 30.11.23
26/11/2023
השקעה נוספת בסך כ- 43 אלפי דולר בחברת הפרורטפוליו סקרינס לייב 
14/11/2023
עדכון בנוגע להשקעה נוספת בחברת וויפפלאש, השותפות תחזיק כ-14.45%
28/06/2023
הצהרה לעניין תקנה (f)1446 של משרד האוצר האמריקאי וה- IRS[1] - רבעון שני 2023
25/01/2023
חידוש אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישום למסחר של יחידות השתתפות שתנבענה מימוש אופציות לא רשומות לנושאי משרה, עובדים, יועצים