דיווחים מידיים

יוניקורן טכנולוגיות

דיווחים מידיים

09/09/2021
תוצאות אסיפה כללית מיום 6.9.21
21/07/2021
שירהטק במזכר הבנות לרכישת מלוא הון המניות בחברה אירופאית בתחום הבניה המלאכותית
23/06/2021
תקיים ביום 7.7.21 כנס משקיעים לסקירת הפעילות של השותפות במתכונת וובינר
22/06/2021
השקעת המשך בסטריקס בסך של 550 אלף דולר לפי שווי 9 מיליון דולר (לפני), תחזיק בסטריקס 17.72%
14/06/2021
השקעה חדשה בשירהטק, החליטה לדחות ההנפקה
18/04/2021
הושלמה עסקת השקעה בחברת שירהטק, מחזיקה בשירהטק כ-7.25%
29/03/2021
שירהטק פתרונות בע"מ
22/03/2021
השלמות לדיווח מיום 7.3.21 בדבר השקעה בחברת סטריקס רחפנים