מהתקשורת

יוניקורן טכנולוגיות

מהתקשורת

10/09/2020

השותפות הנפיקה יחידות השתתפות למשקיעים, בנוסף לשתי סדרות אופציות שמימושן המלא יכניס לשותפות עוד 95 מיליון שקל

10/09/2020

השותפות הוקמה במטרה לאפשר למשקיעים להיחשף להשקעות בחברות טכנולוגיה חדשניות; בין חברי ועדת ההשקעות של יוניקורן – עמית גרין, מוטי גוטמן, מנכ"ל מטריקס, דן וינטראוב, מנכ"ל פרוסיד הון סיכון