מצגות

יוניקורן טכנולוגיות

מצגות

28/12/2021
מצגת משקיעים שתוצג בכנס משקיעים שיתקיים היום
07/07/2021
מצגת שתוצג בכנס משקיעים לסקירת הפעילות של השותפות במתכונת וובינר
08/09/2020
מצגת משקיעים ספטמבר 2020