מצגות

יוניקורן טכנולוגיות

מצגות

07/07/2021
מצגת שתוצג בכנס משקיעים לסקירת הפעילות של השותפות במתכונת וובינר
08/09/2020
מצגת משקיעים ספטמבר 2020